V8 SOFT, S.R.O

V8 SOFT logo mapa

V8 SOFT, s.r.o.

Bzovík 258, 962 41 Bzovík

IČO: 51 047 683

DIČ: 212 057 2256

v8.projekty@gmail.com

konateľ firmy - Anna Debnárová

kontakt: +421 915 853 246

Výkonný riaditeľ - Matúš Dlhopolec

kontakt: +421 903 415 159