V8 SOFT, S.R.O

PROJEKTOVANIE STAVIEB

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Pred začatím realizácie, prístavby, nadstavby či rekonštrukcie stavby je potrebná komunikácia s príslušnými úradmi. Inžinierska činnosť našej spoločnosti pozostáva zo zastupovania investora pred stavebným úradom a inštitúciami. V rámci inžinierskej činnosti vykonávanej vždy na základe splnomocnenia od investora zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť s povoleniami potrebnými pre začatie realizácie stavby.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť V8 soft,s.r.o  sa okrem projekčnej činnosti venuje tiež komplexnej realizácii rodinných domov (hrubá stavba, dokončovacie práce, rekonštrukcie, úpravy exteriérov a interiérov), výstavbe administratívnych a hospodárskych budov, čerpacích staníc pohonných hmôt, alebo realizácii jednoduchých stavieb ako napríklad garáží, altánkov, záhradných domčekok, bazénov, atď. Naša spoločnosť sa venuje taktiež realizácii vodovodných, kanalizačných, plynových, elektrických prípojok či výstavbe čističiek odpadových vôd.